NB! Informasjon
Linda Knoph har startet i ny jobb i Multiconsult fra 16. januar 2017. Henvendelser vedrørende tidlgere prosjekter eller nye prosjekter tas nå i regi av Multiconsult.
Daglig leder og designer
Linda Knoph
e-post: linda@lysstoff.no
mobil: 0047 482 97 928


Post- og besøksadresse
Lysstoff AS

Nordahl Brunsgate 8
0165 Oslo
Norway